Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska Akademia Dzieci

Polska Akademia Dzieci

Projekt Polska Akademia Dzieci jest pierwszą prowadzoną na dużą skalę cykliczną inicjatywą w Polsce, w ramach której specjaliści z różnych dyscyplin naukowych wygłaszają bezpłatne wykłady dla słuchaczy w wieku od 6. do 12. lat, ale też Młodzi Naukowcy mają możliwość prezentowania swoich pasji i zainteresowań w formie wykładów i warsztatów.

Marzeniem założycieli Polskiej Akademii Dzieci jest, aby w ciągu 10 lat Polska stała się pierwszym na świecie krajem, gdzie każde dziecko będzie mogło uczestniczyć w bezpłatnych wykładach w szkole wyższej.

Polska Akademia Dzieci jest inicjatywą non-profit, która zrodziła się w Gdańsku. Dzieci ze szkół podstawowych klas 4-6 spotykają się raz w miesiącu na zajęciach na ponad dziesięciu uczelniach. Spotkania polegają na wykładzie lub prezentacji jednego z dzieci, po czym wykład wygłasza pracownik naukowy danej uczelni.

W projekcie na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczyło dotychczas ponad 300 dzieci z krakowskich i podkrakowskich szkół podstawowych: z Niepołomic, Wielkich Dróg i Skawiny. Z działań PAD na UJ zrodziła się inicjatywa "filii w Niepołomicach", gdzie regularne spotkania dla 200 osób odbywają się w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. W projekt zaangażowany jest też Zamek w Niepołomicach, a koordynatorem akcji jest Michał Horkawy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj