Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczystości akademickie

Inauguracja roku akademickiego

Co roku, 1 października na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego.

 

więcej o

Święto Uniwersytetu

12 maja Uniwersytet Jagielloński obchodzi swoje święto - rocznicę założenia uczelni przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku.

więcej o

Opieka nad grobami profesorów UJ

W poczuciu powinności wobec tych, którzy odeszli, Uniwersytet Jagielloński jako pierwsza uczelnia w kraju powołał Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Śniadanie profesorskie

Spotkania profesorów organizowane są zawsze 26 lipca, w rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę w 1400 r. przywileju odnowienia Uniwersytetu.

więcej o

Święto Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

więcej o

Akademicki Dzień Pamięci

Społeczność Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego każdego roku wspomina w dniu 6 listopada rocznicę Sonderaktion Krakau - podstępnej akcji gestapo z 1939 roku.

więcej o

Opłatek akademicki

Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbywa się w grudniu w dniu ostatniego w roku posiedzeniu Senatu.

więcej o

Promocje habilitacyjne

Promocje habilitacyjne organizowane są raz w roku, na wiosnę. Uroczystość odbywa się w Collegium Maius.

więcej o

Promocje doktorskie

Promocje doktorskie odbywają się dwa razy do roku: na wiosnę i jesienią. Uroczystość odbywa się w Auli Collegium Novum.

więcej o

Uroczystości wręczenia doktoratów honoris causa

Utrwalony niezwykle głęboko w tradycji Almae Matris Jagellonicae zwyczaj wyróżniania doktoratem honorowym sięga swymi początkami drugiego dziesięciolecia XIX wieku.

więcej o

Uroczystości odnowienia doktoratu po 50 latach

Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wyróżnił się w pracy dla Uczelni lub społeczeństwa.

więcej o

Uroczystości wręczenia tytułu profesora honorowego

Tytuł Profesora Honorowego nadaje Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Rektora.

więcej o

Uroczystości wręczenia medalu "Merentibus"

Medal "Merentibus" przyznaje się z tytułu szczególnych zasług dla UJ. Medal może być przyznany osobie, organizacji lub instytucji.

więcej o

Uroczystości wręczenia medalu "Plus ratio quam vis"

Pierwszy medal, wybity dla upamiętnienia 600-lecia odnowienia Uczelni przez św. Jadwigę królową i króla Władysława Jagiełłę, otrzymał w 1997 r. Jan Paweł II.

więcej o

Uroczystości wręczenia odznaki "Zasłużony dla UJ"

Odznakę przyznaje Senat na wniosek Rektora. Jest ona wręczana w czasie uroczystości związanych ze świętem Uniwersytetu 12 maja lub w czasie inauguracji roku akademickiego.

więcej o

Koncerty Uniwersyteckie

Cykl koncertów odbywających się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które od ponad 20 lat łączą muzykę kameralną w najlepszym wykonaniu z wykładami profesorów różnej specjalności.

 

więcej o