Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projety ogólnouniwersyteckie

Uniwersytet bliżej Was

(oferta dla szkół średnich)

(oferta dla szkół średnich)

Wszystkich przyszłych studentów oraz nauczycieli zapraszamy na spotkania organizowane przez Sekcję Promocji UJ.

więcej o (oferta dla szkół średnich)

UJ dla Krakowa

"UJ dla Krakowa" to cykliczne wykłady połączone z dyskusją, popularnonaukowa forma prezentacji oraz prelegenci – naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. więcej o

Projektor Jagielloński

Sprawdź, co badają naukowcy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

więcej o

Cafe Nauka

Naukowy fanpage Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko o nauce - nie tylko o tej z UJ.

więcej o

Cafe Nauka - spotkania popularnonaukowe

Jeśli interesują Cię najważniejsze dokonania naukowe, ale odstrasza np. skomplikowany język - przyjdź na spotkanie Cafe Nauka. Z nami dowiesz się, jak zacząć!

więcej o

Szkoła Promocji Nauki

Jak przygotować ciekawą prezentację multimedialną, wykorzystując program Prezi? Jak zaplanować i realizować internetowe działania promujące własne osiągnięcia, projekty i dziedzinę wiedzy?

więcej o

Promosaurus

Poradnik promocji nauki - wiedza i inspiracja do rozpoczęcia i prowadzenia własnych działań promocyjnych.

więcej o

Inauguracja roku akademickiego

Po uroczystej immatrykulacji odbywa się pierwszy w danym roku akademickim inauguracyjny wykład.

więcej o

Święto Uniwersytetu

12 maja Uniwersytet Jagielloński obchodzi swoje święto - rocznicę założenia uczelni przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku.

więcej o

Opieka nad grobami profesorów UJ

W poczuciu powinności wobec tych, którzy odeszli, Uniwersytet Jagielloński jako pierwsza uczelnia w kraju powołał Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Śniadanie profesorskie

Spotkania profesorów organizowane są zawsze 26 lipca, w rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę w 1400 r. przywileju odnowienia Uniwersytetu.

więcej o

Święto Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

więcej o

Akademicki Dzień Pamięci

Społeczność Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego każdego roku wspomina w dniu 6 listopada rocznicę Sonderaktion Krakau - podstępnej akcji gestapo z 1939 roku.

więcej o

Opłatek akademicki

Tradycyjne spotkanie opłatkowe odbywa się w grudniu w dniu ostatniego w roku posiedzeniu Senatu.

więcej o

Promocje habilitacyjne

Promocje habilitacyjne organizowane są raz w roku, na wiosnę. Uroczystość odbywa się w Collegium Maius.

więcej o

Promocje doktorskie

Promocje doktorskie odbywają się dwa razy do roku: na wiosnę i jesienią. Uroczystość odbywa się w Auli Collegium Novum.

więcej o

Uroczystości wręczenia doktoratów honoris causa

Utrwalony niezwykle głęboko w tradycji Almae Matris Jagellonicae zwyczaj wyróżniania doktoratem honorowym sięga swymi początkami drugiego dziesięciolecia XIX wieku.

więcej o

Uroczystości odnowienia doktoratu po 50 latach

Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa.

więcej o

Uroczystości wręczenia tytułu profesora honorowego

Tytuł Profesora Honorowego nadaje Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Rektora.

więcej o

Uroczystości wręczenia medalu "Merentibus"

Medal "Merentibus" przyznaje się z tytułu szczególnych zasług dla UJ. Medal może być przyznany osobie, organizacji lub instytucji.

więcej o

Uroczystości wręczenia medalu "Plus ratio quam vis"

Pierwszy medal, wybity dla upamiętnienia 600-lecia odnowienia Uczelni przez św. Jadwigę królową i króla Władysława Jagiełłę, otrzymał w 1997 r. Jan Paweł II.

więcej o

Uroczystości wręczenia odznaki "Zasłużony dla UJ"

Odznakę przyznaje Senat na wniosek Rektora. Jest ona wręczana w czasie uroczystości związanych ze świętem Uniwersytetu 12 maja lub w czasie inauguracji roku akademickiego.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj