Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Ogólnouniwersyteckie

Projekty, wydarzenia uczelniane i przedsięwzięcia prowadzone i organizowane siłami własnymi Działu Promocji UJ.

więcej o

We współpracy

Projekty, które Dział Promocji UJ prowadzi i koordynuje we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj